Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola wzór rodo

Plik został pobrany 939 razy!
Pobierz plik o nazwie upoważnienie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola_wzór_rodo w jednym z trzech formatów – PDF, DOC, ODT. Jest on gotowy do druku, oraz edycji w najpopularniejszych programach typu Libre Office, OpenOffice, Microsoft Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 25/07/2024
  • Banalna edycja oraz drukowanie
  • Gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz ekspresowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

a RODO. 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kierownik Gospodarczy Przedszkola tel. 22 82227 06 3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej odpowiednio „RODO”. – ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.Załącznik nr 1 do Upoważnienia do odbioru dziecka. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez Przedszkole Nr 18 w Warszawie, ul.U. 2016 poz. 922 ze zmian.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola Nr 344. odbioru mojego/jej syna/córki …………………………………………………………… (imię i nazwisko). z Przedszkola Samorządowego im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku w roku.

upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 2020/2021

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA. Z PRZEDSZKOLA. 2020/2021. Jako rodzic/ opiekun prawny, upoważniam do odbioru mojego dziecka.W Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki” obowiązuje „Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola Nr 150.Rodzice/ opiekunowie prawni oraz osoby. Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola Publicznego nr 8 w Brzegu w roku szkolnym 2020/2021. Upoważniam .Przedszkole Publiczne nr 29. Ul. Wyszyńskiego 6. 70-201 Szczecin. UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z SAMORZĄDOWEGO. PRZEDSZKOLA NR 76 W KRAKOWIE. W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. Imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego: …

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola word

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA. (tylko osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu osobistego). upoważniam do odbierania mojego dziecka …Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Strona z 1. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola. Upoważniam .Pobierz gotowy wzór upoważnienia do odbioru dziecka. Słowa kluczowe: dzieckoopieka nad uczniami. Powiązane porady i dokumenty.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 7. z Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 upoważniam/-y następujące osoby:. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA. Upoważniam …………………………………………………………………………………………………. imię i nazwisko osoby upoważnionej legitymującego(ą) się dowodem.

Upoważnienie do odbioru DZIECKA z obozu

Pobierz gotowy wzór upoważnienia do odbioru dziecka. Słowa kluczowe: dzieckoopieka nad uczniami. Powiązane porady i dokumenty.jako rodzic /prawny opiekun dziecka: (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………. (nr pesel dziecka) ……………………………………. Przebywającego na obozie/kolonii/rejsie .Narażanie dziecka naW razie nie dotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane. Miejscowość, data. UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO ODBIORU DZIECKA. PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ. PO KOLONII/OBOZIE/WYJEŹDZIE LUB Z KOLONII/OBOZU/WYJAZDU.Upoważnienie do odbioru dziecka z Obozu/Kolonii. Ja, niżej podpisana/ny …. jako rodzic /prawny opiekun dziecka:(imię i nazwisko dziecka) …

Oświadczenie o odebraniu dziecka ze szkoły

OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA ZE SZKOŁY. Oświadczam, że mój syn / córka *. bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną.Rodzice uczniów, którzy będą samodzielnie wracali ze szkoły do domu, składają pisemne oświadczenie w tej sprawie do wychowawcy klasy – dotyczy uczniów klas 1-4. bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę, • bezpieczeństwo dziecka przebywającego na. Oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola. Bolesława Krzywoustego Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddz. 5 wskazówek jak chronić dane osobowe. Oznacza to brak zdolności bycia podmiotem upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. Decyzja rodziców o odbieraniu dziecka młodszego przez starsze rodzeństwo,

Dodaj komentarz