Do kiedy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z działalności gospodarczej, należy złożyć oświadczenia w sprawie. W 2019 r. nastąpiła zmiana przepisów. W jej wyniku podatnicy muszą złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca. Kiedy i w jaki sposób można dokonać zmiany formy opodatkowania w 2021 roku?. działalność gospodarczą dokonują wyboru formy opodatkowania.Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym. Prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej i chcesz. Wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania osiąganych przychodów podatnik zobowiązany jest zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu.