Podanie do seminarium wzór

Rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego. w Lublinie. Zwracam się z uprzejma prośbą o przyjęcie mnie do. PODANIE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PISMEM ODRĘCZNYM.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Piotr Paćkowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w. P O D A N I E. Zwracam się do Pana Dziekana z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie przeze mnie seminarium dyplomowego w semestrze letnim/. Podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i na Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.