Pismo do banku o zawarcie ugody

bank. Załącznik nr A1 do Instrukcji Dochodzenia Należności Detalicznych. o zawarcie ugody/ aneksu dotyczącej/-go spłaty należności. 1. Zakres wniosku.Zwracam się z prośbą o rozłożenie na raty mojego zadłużenia i zawarcie pisemnej ugody, deklarując jednocześnie maksymalną kwotę, jaką mogę przeznaczyć na. Zawarcie ugody. Do zawarcia ugody nie jest potrzebna żadna szczególna forma, chyba że potrzeba zachowania odpowiedniej wynika z treści czynności prawnej (art.Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż złożenie wniosku o zawarcie Umowy ugody cywilnoprawnej, nie wstrzymuje uprawnień Banku do dochodzenia wymagalnych. Ugoda może natomiast zostać uznana za niedopuszczalną, czyli za wezwanie banku do zawarcia ugody nie zapłacisz więcej niż 200 zł.