Czy umowa zlecenie jest ozusowana

Rząd zamierza od przyszłego roku ozusować wszystkie umowy zlecenia. To oznacza niższe kwoty na rękę i wyższe koszty dla pracodawców.Zasadniczo zawarcie umowy zlecenia powoduje obowiązek ubezpieczeń w ZUS. Osoby wykonujące taką umowę podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Zasady odprowadzania składek ZUS z umowy zlecenia przed i po zmianach. Reklama. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi w 2020 roku przepisami, z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli spełniłeś wymienione warunki, za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była. Aktualnie od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy zlecenie, składki ZUS potrącane są w różny sposób, w zależności od tego czy i jakie.