Vistula rezygnacja ze studiów

Celem Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFIBV), zwanej dalej „Uczelnią”. 10) niezwłocznego pisemnego powiadomienia dziekana o rezygnacji ze studiów,Student oraz kandydat na studia mają prawo do rezygnacji ze studiowania na Uczelni w dowolnym momencie. 2. Rezygnacja ze studiów wymaga formy pisemnej. Pismo. VISTULA. REGULAMIN PROMOCJI. „1000 PLN zniżki dla kandydatów na studia I, ze złożeniem rezygnacji ze Studiów, albo nie dokona opłaty za Studia w.Zawarta umowa obowiązuje bowiem nadal w sytuacji, gdy bez złożenia oficjalnej rezygnacji ze studiów przestajesz uczestniczyć w zajęciach i podchodzić do. Vistula (dalej „Uczelnia”) na studiach | stopnia prowadzonych w języku polskim. w tym także w związku ze złożeniem rezygnacji ze Studiów,